Poolvård

Ta hand om din pool, så kan du njuta av den länge!

Poolvärme

För att få en behagligare badtemperatur behövs det tillföras värme i vårt nordiska klimat. Med en extra poolvärmekälla kan poolsäsongen bli extra lång, från april till oktober. Vi erbjuder olika typer av utrustning för att höja temperaturen i poolen och få en behaglig poolvärme.

Här följer en kort beskrivning av de 3 vanligaste sätten att värma vattnet på:

Poolvärmepump är kanske den värmekälla till poolen som säljs mest idag och det beror på att man får en jämn temperatur i poolen till en rimlig kostnad, oberoende av vilket väder det är.
Värmepumpen installeras med en bypass-koppling efter sandfiltret på retur ledningen till poolen. Poolvärmepumpen är den värmekälla till poolen som idag är mest effektiv.

Värmeväxlare passar i de fall det finns någon befintlig värmekälla som inte används på sommaren, tex en pelletspanna eller bergvärme. En fördel med en värmeväxlare är att den är ganska lätt att bygga in i cirkulationssystemet.

Elvärmare är den värmekälla som är enklast att installera men samtidigt den som kostar mest i drift. Installeras direkt efter sandfiltret på poolens cirkulationssystem. Passar främst till lite mindre pooler.

Poolskydd

Poolskydd är det första tillbehör till poolen som man behöver välja och även det viktigaste. Som ägare till en swimmingpool är det viktigt att veta att din pool är säker för framförallt barn och djur.

Enligt Boverket är det även i Sverige lag på att en pool skall vara säker, vilket innebär att poolen skall vara täkt med ett godkänt skydd.

Poolskyddet har även andra funktioner än att förhindra att människor eller djur av misstag hamnar i poolen. Det hjälper till att behålla värmen i poolen, minskar användandet av poolkemikalier, mindre smuts och skräp i poolen, samt även att vatten avdunstningen minskar.

Vi erbjuder ett brett sortiment av olika poolskydd till er pool. Från enkla standard skydd till helautomatiska skydd som kan placeras ovan mark eller helt nersänkta i poolen. Inför ert val av poolskydd hjälper vi gärna till med råd och tips om vilket skydd som passar.

 

Våröppning

Detta kan ske när temperaturen är över 10 grader under hela dygnet. Börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Rensa sedan silen i skimmern.
Känn så att alla kopplingar är åtdragna.

Fyll vatten så att vattennivån är minst i mitten på skimmern.

Starta inte pumpen torr, det kan den ta skada av. Fyll därför vatten direkt i pumphuset. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen. Sätt därefter huvudventilen till cirkulationsläget (alltså inte rening) nu kan du starta pumpen, tänk på att aldrig ändra huvudventilens läge när pumpen är igång.

När pumpen börjat arbeta ska du backspola. Stäng av pumpen och ställ huvudventilen i backspolningsläget och backspola tills vattnet är klart.

Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter, vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen.

Nu kan du börja göra rent din pool med din dammsugare och dina andra städverktyg. När vattnet är rent och klart så är det dags att få i kemikalierna.

Mät och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde för just ditt vatten. Efter ett dygn så städa poolens golv och väggar igen.

Känner du dig osäker? Kontakta oss för att boka in en våröppning av din pool.

Boka tid för våröppning

Dags att öppna för våren? Skicka en bokningsförfrågan så hör vi av oss.

  • Bästa sätt att kontakta er
  • Bästa tid att kontakta er
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.