ASIN Aqua HOME REDOX

36,495kr

ASIN Aqua HOME REDOX, en Inovativ doseringsautomat och poolkontroller i ett. HOME-serien tillhör de mest kompletta maskinerna från Aseko vilka kan hantera pooler upp till 250m3. 4 st digitalt styrda peristaltiska doserpumpar för avancerad vattenhantering med modern filterteknik. Integrerad styrning för automatisk backspolning, vattennivåhnntering och temperaturstyrning. Från den stora touch skärmen styr du enkelt maskinens funktioner.
FÖRPACKINGENS INNEHÅLL

Doserautomat med flödesvakt och förfilter.
230V Strömkabel för vägguttag
4x injektorer
2x mätvattenventiler
4x sugfilter till doserslang
Skruv och plugg
1x Brytbladskinv
1x pH sond
1x REDOX sond
1x Dykrör för temperatursensor
1x Temperatursensor
1x pH testutrustning
10 meter PE 6,35 mm slang.