Vinterstängning

Vinterstäng din pool

När hösten kommer och kylgraderna börjar komma är det dags att stänga poolen för säsongen. Viktigt att tänka på att är att alltid dränera all utrustning om denna står utomhus.

När vattnet har en temperatur på mellan 7 – 12 grader så kan ni starta vinterstängningen, gör ni detta när vattnet är för varmt riskerar ni algbildning och beväxtlighet i vattnet.

Vi har satt ihop en lathund med de viktigaste momenten. Önskar du hjälp med detta så finns de olika paketen längre ner på sidan. 

Vinterstäng din pool

När hösten kommer och kylgraderna börjar komma är det dags att stänga poolen för säsongen. Viktigt att tänka på att är att alltid dränera all utrustning om denna står utomhus.

När vattnet har en temperatur på mellan 7 – 12 grader så kan ni starta vinterstängningen, gör ni detta när vattnet är för varmt riskerar ni algbildning och beväxtlighet i vattnet.

Vi har satt ihop en lathund med de viktigaste momenten. Önskar du hjälp med detta så finns de olika paketen längre ner på sidan.  

Så här gör du:

  1. Städa poolen, borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
  2. Se till att PH värdet ligger på 7,2 – 7,6 och klorera upp vattnet ordentligt.
  3. Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.
  4. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
  5. Sänk vattennivån till 5 cm under inloppen.
  6. Töm sandfiltret på vatten genom att öppna bottenpluggen. För att vattnet ska rinna ut behöver du även öppna luftskruven som sitter vid manometern på toppen av filtret. Låt vattnet rinna ut och lämna pluggen öppen hela vintern. Vrid centralventilen till vinterläge, om detta läge inte finns, sätt den mellan två fasta lägen.
  7. Cirkulationspumpen, skruva ur dräneringspluggar så att både grovfilterhuset och pumphuset töms på vatten.
  8. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten. För värmepumpen är det väldigt viktigt att allt vatten ur värmaren dräneras.
  9. Säkerställ att alla kopplingar och rör är dränerade ordentligt på vatten. 

Basic (Pris 1990 kr)

– priset gäller Kungsbacka med omnejd.

Följande moment ska vara färdigt när vi kommer:
Vi ombesörjer:

Premium (Pris 2990 kr)

– priset gäller Kungsbacka med omnejd.

Följande moment ska vara färdigt när vi kommer:
Vi ombesörjer:

Skicka förfrågan om vinterstägning