ASIN Aqua SALT REDOX

41,990kr

ASIN Aqua SALT REDOX – En ultramodern saltklorinator och poolkontroller för desinfektion av poolvatten. Exklusivt utförande i rostfritt stål med integrerad mätning av salthalt och doserpumpar för pH och Algbekämpning för komplex hantering av vattenkvalitet.
Hanterar pooler upp till max 50m3 i volym. För större badvattenvolym utökar man systemet med en extra ASIN Salt.
Kopplar du upp din Aseko mot ditt nätverk så kan du även styra din Aseko med hjälp av Pool-live App från din telefon.

 • För elektrolys används titanelektroder belagda med rutenium/iridium för längre livscykel och bättre prestanda.
 • Kontrollenheten säkerställer själv-rengöring av elektroderna.
 • Saltkoncentration 4kg/m3 poolvatten – Koncentrationen motsvarar ungefär 1/10-del av havsvatten den i havsvatten.
 • Inga svidande ögon eller uttorkande effekt på huden vid badande.
 • Inkluderar Redox-sond för mätning av oxiderande reduktionspotential i poolvattnet. 

Huvudsakliga fördelar

 • Touchskärm – glöm komplexa menyer eller kombinationer av knapptryckningar. En tydlig stor display ger en tydlig överblick och mycket enkelt handhavande.
 • Kompakt design
 • Persitatiska doserpumpar
 • Enkel att installera
 • Avancerade säkerhetsfunktioner
 • Elektronisk flödesmätare av mätvatten
 • Utgång för LAN och extern display
 • Mäter poolvattentemperatur och kan kontrollera värmekällor via relä, filtrering och vattennivå via extra magnetventil och nivågivare.