Renhållning

Håll din pool ren

Det är viktigt att hålla sin pool fri från löv, jord eller annan nedsmutsning. Det finns manuella städredskap och det finns även poolrobotar som man kan ta till hjälp. Ett paket med de viktigaste manuella redskapen ingå alltid i våra poolpaket.

Håll din pool ren

Det är viktigt att hålla sin pool fri från löv, jord eller annan nedsmutsning. Det finns manuella städredskap och det finns även poolrobotar som man kan ta till hjälp. Ett paket med de viktigaste manuella redskapen ingå alltid i våra poolpaket.

Vattenvärde

Det finns tre olika värden man ska hålla kolla på i sin pool för att få ett rent, klart och bakteriefritt vatten.

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,2-7,6. Om värdet är under 7 så kan det svida i ögonen och litern kan ta skada. För högt pH värde gör vattnet grumligt och det kan irritera huden.

Klor tillsätter man enkelt i vattnet, fritt klor är den viktigaste delen för att hålla ditt poolvatten i balans och utan bakterier. För lite klor i vattnet innebär ökad bakteriehalt och att det lätt kan växa alger i vattnet.
Testa därför klorvärdet innan du badar, det gör man enkelt med en teststicka. Kloret förbrukas dagligen i poolen så se till att fylla på med jämna mellanrum. Riktvärde: 2-4ppm

Total alkalinitet styr vattnets förmåga att stabilisera pH värdet. Vid låga TA-nivåer tenderar pH att svänga i poolen. Vid höga TA nivåer tenderar pH att öka. Det är ofta bäst att göra TA justeringar i små steg och testa vattnet efter varje gång. Ett riktvärde på TA: 60 till 120. 

UV ljus

UV ljuset hjälper till att hålla ditt vatten rent från bakterier och virus. Det gör att du kan minska användningen och tillsatser av andra kemikalier i poolen. Vattnet transporteras runt UV lampan och neutraliserar de alger som flyter omkring. Därefter tar filtret hand om de döda partiklarna och ditt vatten i poolen blir rent. 

Vårt utbud