Delphin Chockklor Granulat 3kg

449kr
Det är viktigt att chockklorera sitt poolvatten. Genom att chockklorera poolvattnet så bryter man ner mineraler, bakterier, alger och annat oorganiskt och organiskt smuts. Poolvattnet mår bra av att få en chockklorbehandling med jämna mellanrum under högsäsong. Tillsätt även gärna ckockklor efter dagar med mycket bad och varmt väder för att kompensera för den ökade klorförbrukningen.

Dosering:

60-80g/10 000L vatten. (100g = 1DL)
Upprepa chockbehandling var 5:e vecka under hela säsongen och vid behov.

Tips!

Fyll en hink med varmt vatten.
Häll i chockklor för att lösa upp det.
När pulvret är upplöst så strilar man jämnt ut blandningen jämnt längs poolens kant. Detta gör så att chockkloret blandas ut snabbare och verkar effektivare.
Chockklorera på kvällen så att kloret kan verka ifred under natten.

OBS!

Häll aldrig chockklor rakt ner i poolen eller i breddavloppet. Det kan orsaka blekning på poolduk/liner.
Vänta minst 12-24 timmar efter en chockbehandling innan du badar igen.
Förvara Chockklor oåtkomligt för barn.
Förvara produkten i sin originalförpackning, svalt och mörkt i ett väl ventilerat utrymme.