Delphin MultiTab 200g 10kg

1,449kr
MultiTab 200gram klortablett som löser sig långsamt, med 87% aktivt klor, algmedel och flockningsmedel. pH-neutral och utan kalk. Enkel att dosera, läggs i breddavloppet eller i en doseringsflottör.

Bruksanvisning:

Idealiskt pH-värde 7,0-7,4.
Idealiskt klorvärde 1,0-1,5 ppm (mg/l) 

Hantering:

Placera tabletten i bräddavloppet eller i en doseringsflottör. Tillsätt aldrig MultiTab 200g direkt i poolen, fara för blekning (särskilt för pooler med duk/liner). Kontrollera klorvärdet var tredje dag och justera genomströmningen i breddavloppet eller justera utsöndringen i doseringsflottören. Poolvattnet ska chockbehandlas var 2-4 vecka, beroende på badbelasting och vattenförhållanden.

Tillsätt 1 veckopuck (Multitab) per 20.000 liter. Fyll sedan på med en ny veckopuck när det är cirka 10% kvar av den gamla.